Test metabolismu - CYP2D6


2 500,00 Kč

Dostupnost
Skladem

- +

Test metabolismu - CYP2D6

CYP2D6 (Cytochrom P450 2D6)

Mezi nejznámější enzymy ovlivňující metabolismus léků, patří cytochrom P450 2D6 (CYP2D6), který je kódován genem CYP2D6.

CYP2D6 zodpovídá za metabolismus a eliminaci cca 25 % léků.

Nedostatek enzymu CYP2D6 se dědí. Genetické rozdíly ovlivňují rychlost metabolismu léčiva jedince a určují, jestli je normální metabolizátor (bez mutace), rychlý nebo ultrarychlý metabolizátor, střední metabolizátor nebo pomalý metabolizátor.
Jedinci s pomalým metabolismem (PM) a vykazují snížený metabolismus léčiv, a proto vyžadují nižší dávky, aby se zabránilo toxickým účinkům farmak. Ultrarychlí a rychlí metabolizátoři snesou vyšší dávky léků.
Nepříznivé účinky způsobené zvýšenou hladinou léčiva v krvi se objevují častěji u jedinců s pomalým metabolismem.

GEN CYP2D6 OVLIVŇUJE RYCHLOST METABOLISMU LÉKU A JEHO ÚČINNOU DÁVKU.

PŘÍKLADY LÉKŮ KTERÉ CYP2D6 OVLIVŇUJE:
 kodein, tramadol, ketoprofen, aspirin
 antidepresiva: citalopram, imipramine, amitriptyline, clomipramine
 venlafaxin, olanzapin, atomoxetin, notriptylin, methylfenidát
 analgetika: hydrokodon, oxycodon, oxycontin
 antipsychotika
 gefitinib

Další informace o CYP2D6 naleznete zde:
https://www.pharmgkb.org/gene/PA128/clinicalAnnotation


CO VÍME O CYTOCHROMECH?
Lidský cytochrom 450 (CYP) je superrodina enzymů (hemoproteinových monooxygenáz), které oxidují mnoho sloučenin a xenobiotik uvnitř organismu. Dosud bylo identifikováno 18 lidských CYP rodin, kódovaných nejméně 57 geny a 58 pseudogeny.
Léky užíváme ve formě tzv. proléčiv a jejich úpravou se produkují neaktivní nebo toxické sloučeniny. Ty působí nežádoucí účinkuy jednotlivých léků. Za metabolismus přibližně 90 % používaných léků jsou u lidí zodpovědné izoformy CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2C6, CYP2E1 a CYP3A4.

Genetické variace vyplývající převážně z jednonukleotidových polymorfismů/mutací vysvětlují velkou část interindividuální variability aktivity enzymů CYP.

EXISTUJÍ GENETICKÉ ZMĚNY V GENU CYP2D6?
 V současnosti existuje více než 100 zdokumentovaných variant/mutací CYP2D6 s řadou variant s variabilním výskytem v různých etnikách.
 Genetické polymorfismy CYP2D6 obecně vedou k ř fenotypům metabolismu s významnými klinickými projevy (ultrarychlý, rychlý, normální, střední a pomalý).
 Normální gen CYP2D6 je označen *1.
 Mezi nejčastější mutace v CYP2D6 patří *3 a *4.

GENOTYP *3/*3 a *4/*4 a *3/*4 = POMALÝ METABOLIZÁTOR (2 mutace).
GENOTYP *1/*3 a *1/*4 = STŘEDNÍ METABOLIZÁTOR (1 mutace)
GENOTYP *1/*1 = NORMÁLNÍ METABOLIZÁTOR (bez mutace)

JAKÉ SYMPTOMY VIDÍME U RIZIKOVÝCH GENOTYPŮ?
Genetické varianty CYP ovlivňují produkci a funkci enzymu, což vede k odlišným projevům při metabolizmu léčiv. Na základě genetických rozdílů rozlišujeme pomalé metabolizátory (PM) nesoucí dva nefunkční geny, intermediární metabolizátory (IM) nesoucí jeden funkční a jeden nefunkční gen, extenzivní metabolizátory (EM) nesoucí dvě kopie funkčních genů (nebo kombinace dvou funkčních genů a nefunkční alely nebo jednoho funkčního genu a dvou alel se sníženou funkcí) a ultrarychlé metabolizátory (UM) nesoucí více než dvě kopie funkčních genů.

SHRNUTÍ GENOVÝCH KOMBINACÍ

 2 funkční geny = normální metabolismus léků, není kumulace vedlejších účinků
 1 nefunkční gen + 1 funkční gen = střední (pomalejší než normální) metabolismus léků, kumulace vedlejších účinků, vhodné poloviční dávky léků
 2 nefunkční geny = pomalý metabolismus léků, kumulace vedlejších účinků, vhodné nižší dávky léků
 2 a více funkčních genů = rychlý a ultrarychlý metabolizátor, není kumulace vedlejších účinků, možné vyšší dávky léků

JAKÉ JSOU TESTY DOSTUPNÉ PRO TESTOVÁNÍ GENU CYP2D6?
 Genotypování (genetické vyšetření) genu CYP2D6.

Pokud chcete vědět více o farmakogenomice:
https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/PagesDispatcherServlet?pp_destElement=%23
ssSouboryStudentuDivId_8841&pp_locale=cs&pp_reqType=render&pp_portlet=soubor
yStudentuPagesPortlet&pp_page=souboryStudentuDownloadPage&pp_nameSpace=G2
30136&soubidno=187254

 

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách a výhodných akcích.