NRF2 - gen regulující oxidanty a záněty v těle


1 200,00 Kč

Dostupnost
Skladem

- +

NRF2 - gen regulující oxidanty a záněty v těle

Gen NRF2 je gen, který kóduje specifický transkripční faktor - protein, který reguluje výraz (neboli transkripci) jiných genů. Tento transkripční faktor je členem rodiny proteinů známých jako bazické leucinové zipy (bZIP).

Hlavní úlohou NRF2 je regulovat produkci antioxidačních a protizánětlivých proteinů. To pomáhá chránit buňky před oxidačním poškozením a mutacemi, které by mohly vést k různým nemocem. Aktivace NRF2 je důležitá pro ochranu před řadou zdravotních problémů, včetně diabetes mellitus, stárnutí, neurodegenerativních onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.

 

Existují různé mutace genu NRF2, které mohou snížit jeho funkci a tím zvýšit riziko vzniku nemocí. Například mutace rs6721961 (C→A), která se nachází v promotorové oblasti genu NRF2, vede ke snížení produkce tohoto genu. Lidé s genotypem NRF2 AA nebo NRF2 CA mají zvýšené riziko vzniku různých onemocnění, včetně rakoviny, neurodegenerativních onemocnění a citlivosti na toxické látky.

Oxidační stres, který je způsoben chemickými látkami, které snižují hladiny antioxidantů a zvyšují hladiny reaktivních forem kyslíku (ROS), je pro buňky škodlivý a může vést k poškození DNA. Gen NRF2 hraje klíčovou roli v boji proti oxidačnímu stresu tím, že pomáhá regulovat produkci antioxidačních proteinů.

Ve stručnosti, gen NRF2 hraje důležitou roli v regulaci obranných mechanismů buňky proti různým formám poškození. Mutace v tomto genu mohou snížit jeho funkci a tím zvýšit riziko vzniku různých onemocnění, včetně rakoviny, neurodegenerativních onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění.

 

CO ZPŮSOBÍ MUTACE V GENU NRF2?
•    Zvýšené riziko vzniku rakoviny. 
•    Vyšší citlivost k toxickým látkám.
•    Zvýšené riziko rakoviny plic a dalších nádorových onemocnění.
•    Zvýšené riziko neurodegenerativních onemocnění.


CO JE OXIDATIVNÍ STRES?
Oxidační stres je způsoben chemickými látkami, které snižují hladiny antioxidantů a zvyšují hladiny reaktivních forem kyslíkatých sloučenin. Ty představují tzv. reaktivní formy kyslíku (ROS). Snížení hladiny antioxidantů nebo zvýšení ROS je pro buňku škodlivé a vede až k poškození genetické informace (DNA).

EXISTUJÍ GENETICKÉ ZMĚNY V GENU NRF2?
Varianty genu NRF2 působí na snížení stability transkripčního faktoru, a tím i ke ztrátě jeho funkcí. Z tohoto důvodu mohou mít nositelé mutace zvýšené riziko vzniku rakoviny i dalších onemocnění jako je diabetes, neurodegenerativní a kardiovaskulární onemocnění.

Pokud chcete vědět více o NRF2: 
•    https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-9/radikalne-proti-nadorum.html

•    https://dspace.jcu.cz/bitstream/handle/123456789/39322/BP_VB_2018.pdf?sequence=1

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách a výhodných akcích.