Nebezpečný histamin - geny DAO a HNMT


3 997,00 Kč

Dostupnost
Skladem

- +

Nebezpečný histamin - geny DAO a HNMT

MTHFR A1298C & MTHFR C677T 

 

MTHFR a hladina histaminu
Tento článek vysvětluje roli MHFR genu pro produkci a regulaci histaminu a důsledek mutací, které mohou způsobit jeho zvýšenou hladinu. Vysvětluje také, jak různé varianty/mutace v MTHFR genu mohou ovlivnit hladinu histaminu a jak je možné v případě prokázaných mutací podpořit methylační procesy v organismu pomocí doplňků stravy/suplementů.

Histamin je spojován s projevy alergie jako je senná rýma a ekzém. Ty jsou zase často spojovány s konzumací jídla i samozřejmě i s přítomností dalších alergenů v prostředí. Současné výzkumy ukazují, že hladina histaminu může být ovlivněna také mutacemi v genu MTHFR. Histamin je biologicky aktivní molekula známá jako amin. Vzniká, pokud je odstraněna karboxylová skupina z aminokyseliny histidinu, tento proces se nazývá dekarboxylace. Nejvyšší koncentrace histaminu je uváděna ve střevní výstelce, v kůži a respiračním traktu. Bazofily a žírné buňky uvnitř těchto tkání vylučují histamin, v případě, že organismus detekuje patogen nebo cizorodou látku a to celé je součástí imunitní odpovědi. Žírné buňky (mastocyty) jsou hlavním zdrojem histaminu a na svém povrchu vytvářejí mnoho receptorů. Tyto receptory jsou aktivovány díky stimulantům jako jsou alergeny, peptidy komplementu
a neuropeptidy, které způsobí, že žírné buňky uvolní zánětlivé mediátory jako je histamin. MTHFR je enzym potřebný pro mnoho methylačních procesů v těle. Mezi ně patří přeměna folátu na methyl-folát, správná syntéza DNA, opravy zničených buněk, produkci neurotransmiterů, metabolismus vitamínů skupiny B a mnoho dalších. Methylace je také potřebná pro správnou funkci
enzymu histamin-N-methyl transferázy (HNMT), která je kritická pro zpracování histaminu.
Nedostatečná methylace, způsobená mutacemi v genu MTHFR vede k řadě zdravotních problémů,
zahrnujících zvýšený homocystein, histaminovou intoleranci, jiné alergie a intolerance, hormonální nerovnováhu a další.


Význam genu MTHFR pro produkci a regulaci histaminu

Základní a nejdůležitější funcke genu MTHFR je přeměna homocysteinu na methionin. Methionin je potřebný pro detoxifikaci, buněčné opravy, produkci normálních proteinů a zdravou zánětlivou odpověď. Je také důležitý pro produkci glutathionu, nejdůležitější detoxifikační látky. Methionin je odbouráván v játrech za produkce SAM (S-adenosyl methionin), složky pomáhající produkovat a regulovat hormony a udržovat buněčné membrány. SAM jsou také potřebný pro štěpení neurotransmiterů a opravy buněčného poškození.


SAM působí jako kofaktor pro HNMT, enzym, který je zodpovědný za zpracování a regulaci histaminu v těle. Hraje také klíčovou roli při histaminové detoxifikaci. HNMT enzym přidává methylovou skupinu k histaminu a methylované molekuly histaminu mohou být vyloučeny z těla močí. Ve zkratce, MTHFR pomáhá regulovat methylaci, která je zásadní pro redukci nitrobuněčného
histaminu. Tento proces vyžaduje vitamín B2 jako kofaktor.

Proč je methylace tak důležitá?
Methylace je zcela zásadní pro mnoho základních denních funkcí. Od regulace kognitivních funkcí až po podporu energetické hladiny potřebné k detoxifikaci škodlivých látek z těla a podporuje růst a opravy v rámci buněčného metabolismu.


Methylace je výsledkem dvou důležitých cyklů – folátového cyklu a methioninového cyklu. Oba tyto cykly jsou potřebné pro produkci 5-MTHFR a S-adenosyl methioninu (SAM), nejdůležitějších methylových donorů. SAM je využíván mnoha tělesnými systémy, které vyžadují methylovou skupinu pro mnoho různých ezymů nazývaných methyltransferázy. Methylace neurotransmiterů a hormonů, jako je dopamin, histamin, melatonin a estrogen je nezbytná pro usnadnění jejich vylučování.


Správná funkce HNMT detoxikuje histamin z organismu, a to je ovlivněno methylací. Pokud je methylace špatná, správná funkce HNMT i COMT (catechol-O-methyltransferázy) je narušena a tělo je méně schopné odstraňovat toxiny. To může vést k významnému nahromadění histaminu. Současně muže narušená funkce genů pro diamin oxidázu (DAO) a monoamin oxidázu (MAO) detoxikaci dále zhoršit.


Methylace je tedy také zásadní pro správnou funkci enzymu COMT, který základem zpracování
estrogenu v játrech. Funkce imunitního systému také závisí na methylaci a to díky její roli při regulaci diferenciace a zrání
buněk imunitního systému, rozpoznávání antigenu a antigenní imunitní odpovědi. Methylace se také podílí na produkci fosfatydicholinu, který vytváří žlučové kyseliny. Žlučové kyseliny regulují pH v tenkém střevu a pomáhají trávit určité molekuly potravy. Při jejich nedostatku roste pH v tenkém střevu, což je hlavní příčinou SIBO (přerůstání bakterií tenkého střeva). Histaminová intolerance je také spojena s nedostatkem enzymu DAO a proto špatným zpracováním histaminu
v gatro-intestinálním traktu.

Jak mohou mutace v genu MTHFR ovlivnit hladinu histaminu?
Přestože jsou hladiny histaminu obvykle udržovány pod kontrolou rychlou enzymatickou detoxikací, genetické varianty v MTHFR genu mohou zvýšit produkci histaminu nebo zpomalit jeho odbourávání v těle. To může působit jako začarovaný kruh vysoké hladiny histaminu, zánětu a příznaků alergie. Protože SAM spoléhá na správnou funkci enzymu MTHFR, mutace v MTHFR mohou narušit funkci HNMT. Odbourávání histaminu je ohroženo, což může vést k vyšším hladinám histaminu a
symptomům spojeným s histaminovou intolerancí, jako jsou kožní onemocnění, zažívací potíže, bolesti
hlavy, migrény, únava a nepravidelný menstruační cyklus. Histamin je klíčový hráč v kaskádě alergických zánětů a osoby s alergiemi mají tendenci k vyšší hladině histaminu, která prodlužuje zánětlivou signalizaci. Narušená detoxikace estrogenu v důsledku špatné methylace může způsobit akumulaci estrogenu, který stimuluje žírné buňky k uvolňování histaminu.


Ukázalo se, že oslabení genu HNMT vede k významnému zvýšení hladiny histaminu v mozku, což dokazuje zásadní roli HNMT v detoxikačním systému mozku. Klinické studie naznačují, že jedno-nukleotidové polymorfismy (SNP) v lidském genu HNMT jsou spojeny s nervovými poruchami jako je Parkinsonova choroba, porucha pozornosti a hyperaktivita.

Co víme o variantách v genu MTHFR?
Nejvíce prostudovány jsou v genu MTHFR dvě varianty, budeme je nazývat mutace. Jedná se o C677T
a A1298C. Mutovaná varianta pro 677 je T a pro 1298 C. Mutovaná varianta v MTHFR může být zděděna v heterozygotním stavu (jedna varianta = jedna mutace, 677 CT) nebo v homozygotním stavu (dvě varianty = dvě mutace, 677 TT).
Homozygotní genotyp (se dvěma mutacemi) tzn. genotyp MTHFR 677TT vede k významně snížené
funkci enzymu MTHFR. Stejně tak jedna mutace MTHFR 677CT společně s MTHFR 1298AC vede k významné redukci aktivity enzymu MTHFR (až na 60%). Obě varianty vedou k významně snížené hladině 5-MTHF, což potenciálně zhoršuje methylaci. Varianta MTHFR A1298C je považována za méně škodlivou, ačkoli o této formě probíhají další studie.

Shrnutí
Zpracování histaminu v těla závisí na HNMT genu, který zase závisí na jeho kofaktoru SAM. SAM ale může správně pracovat pouze pokud pracuje správně také MTHFR enzym, což se neděje v přítomnosti genetických mutací v MTHFR. V závislosti na typu mutací/variant přítomných v genu MTHFR dochází ke snížené aktivitě enzymu MTHFR, která narušuje schopnost HNMT zpracovávat histamin. To může vést ke špatné detoxikaci a současně k vyšší hladině histaminu, což přináší řadu zdravotních problémů. Zvládání histaminové intolerance a snížení jejich symptomů by mělo začít dodržování nízkohistaminové diety. Studie ukázaly, že snížený příjem histaminu také snižuje příznaky intolerance a může dokonce pomoci zvýšit hladiny DAO v krvi.
Methylace je kritická pro správnou funkci genů podílejících se na zpracování histaminu a jehodetoxikaci. Správná methylace závisí na konkrétních nutrientech, zahrnujících bioaktivní formu folátu = 5-methylentertrahydrofolát (5-MTHF).

Naštěstí existuje řešení v podobě suplementace organismu nutrienty, které jsou nezbytné pro tyto procesy, jmenovitě methylovaný folát.

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách a výhodných akcích.