https://www.traditionrolex.com/8
https://www.traditionrolex.com/8
Balíček proti depresím

Genetika a deprese


1 500,00 Kč

Dostupnost
Skladem

- +

Trápí Vás výkyvy nálady? Propadáte často do depresí? Otestujte, co je způsobuje. Zkuste naše testy - mutace v genu MTHFR. Číst více

Genetika a deprese

Deprese je jednou z častých příčin pracovní neschopnosti

Nejčastější příčina deprese:
- ztráta zaměstnání, rozvod, fyzické nebo psychické zneužívání, smrt blízkého
člověka, chronická onemocnění, těžký úraz, chronická bolest aj.
- dlouhodobý stres
- hormonální vlivy (porod, menopauza, poruchy štítné žlázy)
- genetika
- užívání návykových látek (alkohol, drogy)
- vedlejší nežádoucí účinky léků (kortikosteroidy, benzodiazepiny aj.)
- roční období (nedostatek světla a vitamínu D)

Asi 20 % až 30 % pacientů s depresí je rezistentních na léčbu.

Proč je toto důležité? Rezistence na léčbu je často spojena s vysokou mírou
invalidity a komorbidity (další přidružená onemocnění). Vzhledem k významné
prevalenci a dopadu deprese na život jedince je současný výzkum zaměřený na
lepší pochopení a možnou alternativní léčbu pacientů s depresí. Farmakogenetika je
pak vhodná pro přizpůsobení terapie a řešení rezistence na léčbu za účelem
dosažení lepších výsledků.

Methylentetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) je gen, který kóduje enzym stejně
nazývaný MTHFR. Enzym převádí 5,10-MTHF na 5-MTHF. 5-MTHF pak daruje
methylovou skupinu při konverzi homocysteinu na methionin. Snížená nebo
chybějící exprese MTHFR vede ke snížení hladin 5-MTHF, což pak vede k vysokým
hladinám homocysteinu. To má za následek suboptimální produkci monoaminů,
včetně serotoninu, dopaminu a norepinefrinu, stejně jako abnormality v
nervové a cévní soustavě.


Vyšetření genových variant/polymorfismů v genu MTHFR byl dříve prosazován
zejména kvůli souvislostem se srdečním onemocněním, neplodnosti nebo problémy
s otěhotněním a kolorektálním karcinomem.

V současnosti stále více studií navrhuje vyšetření polymorfismu MTHFR u
pacientů s depresí. Tento návrh je založen na prokázaných souvislostech mezi
abnormálním metabolismem folátu, vysokými hladinami homocysteinu,
výšeným rizikem těžké deprese a sníženou účinností antidepresiv.


V metaanalýze Wu a kolegů z 26 publikovaných studií, včetně 4 992 případů
deprese a 17 082 kontrol, byl polymorfismus MTHFR C677T spojen se zvýšeným
rizikem deprese
, zejména u asijské populace. Novější studie, která přezkoumala 6
menších studií z let 2005 až 2016, naznačila, že polymorfismus MTHFR A1298C
(prostřednictvím abnormálního metabolismu homocysteinu a cyklů folátů) hraje roli
při identifikaci osob s rizikem rozvoje těžké deprese, zejména evropských žen.

Protože se zdá, že navrhovaný mechanismus rezistence na léčbu antidepresivy
spojený s polymorfismy MTHFR souvisí s metabolismem folátu, doporučuje se
suplementace L-methylfolátem
. V 60denní randomizované studii se selektivním
inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a L-methylfolátem vs. SSRI a
placebem měli pacienti, kterým bylo předepsáno SSRI s L-methylfolátem, vyšší míru
odezvy (snížení výchozích příznaků alespoň o 50 %) oproti pacientům užívajícím
placebo.


Pokud budete znát svůj gen MTHFR a jeho genové varianty, můžete upravit příjem
folátu a kys. listové spolu s výběrem nebo eliminací nefungujících antidepresiv a své
deprese a úzkosti řešit přímo tímto způsobem.

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách a výhodných akcích.